Vi hjälper dig med byggställningar

Brinkebacks är ett ställningsföretag som arbetar med de flesta materialtyper på marknaden. 

Hög kvalitet, bra service samt god kundkontakt är något vi eftersträvar i alla våra uppdrag.

Vi håller hög kvalitet på våra jobb för en säker och väl fungerande arbetsplats.

Vi arbetar med olika och flexibla materialtyper

Kvalitet och säkerhet är mycket viktigt för oss

Vi har de rätta verktygen för jobben vi utför

Högsta kreditvärdighet och goda kundrelationer